Energetska sanacija Restavracije Vnukec

September 8, 2022

Podjetje SAŠO VNUK S.P. RESTAVRACIJA VNUKEC je na javnem razpisu »Podpora
mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in
energetske učinkovitosti« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska
sanacija Restavracije Vnukec«.
Celotna vrednost projekta: 331.000,00 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 198.075,00 EUR
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s
področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje
rabe energije in snovi.
Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj
javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP«
prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi
inkubatorji«.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-s kladi.si.

Lokacija

Ob Blažovnici 86,
Limbuš 2341
Slovenia

Delovni čas

Sre - Pet | 12.00 – 17.00
Sob | 12.00 – 19.00
Ned | 12.00 – 17.00

Rezervacije

restavracija@vnukec.eu
+386(0)2 614 22 00

Družabno

Kaj pravijo?